De 38 Bach Bloesem Remedies

AGRIMONY

Aangewezen voor mensen die overgevoelig zijn voor ruzie of discussie. Ze zijn rusteloos en door zorgen gekweld wan-neer ze alleen zijn. Naar de buitenwereld toe houden ze de "vrolijke schijn" op.

Aspen

Aan te raden bij angst met onbekende oorzaak. In tegenstelling tot de angst van Mimulus is deze angst er een van een niet-bekende oorzaak, en daardoor vele malen beklemmender. .

Beech

Personen met een negatieve Beech gemoedstoestand zijn onverdraagzaam. Beech is het middel bij intolerantie, maar vaak ook bij overdreven tolerantie. Beech heeft dikwijls kritiek op anderen.


Centaury

Personen die Centaury kunnen gebruiken willen steeds te graag van dienst zijn. Dit zijn de "dieners". Het zijn "gevers" en geen "nemers". Het Centaury-type komt niet op voor zijn eigen belangen en zijn goede wil wordt dan ook gemakkelijk uitgebuit. 

Cerato

Een negatieve Cerato heeft onvoldoende vertrouwen in zijn eigen intuïtie. De Cerato

mens vertrouwt zijn eigen innerlijke stem niet. In de grond zijn Cerato-mensen grote waarheidszoekers. Ze moeten meer ver-trouwen in hun natuurlijke gevoelens en innerlijke kennis hebben.

Cherry Plum

Bij een negatieve Cherry Plum toestand staat angst voor controleverlies op de voorgrond. Als basisbehandeling bij geestelijke of emotionele overdruk. Bij sterke innerlijke spanning. Geef nooit Mimulus aan een iemand in een negatieve Cherry Plum gemoedstoestand.


Chestnut bud

Bij Chestnut Bud zien we een gebrek aan observatie. Als basisbehandeling bij leer-problemen en te weinig inzicht.

 

 

Chicory

Bij mensen met een negatieve Chicory gemoedstoestand staat bezitsdrang op de voorgrond. Hier zien we dikwijls het beeld van de "perfecte moeder". Chicory-types claimen ook vaak alle aandacht.

Clematis

Een negatieve Clematis is dromerig. Bij slaperigheid en vergeetachtigheid. Clematis-types slapen over het algemeen graag lang en veel.

 


Crab Apple

Crab Apple is volgens Dr. Edward Bach de reinigingsbloesem. Personen die Crab Apple kunnen gebruiken hebben dikwijls last van fobieën of schoonmaakmanie. Ze willen harmonie in heel hun leven.

Elm

Bij Elm zien we een tijdelijk gevoel van on-toereikendheid. Deze mensen zijn over het algemeen zeer verantwoordelijk, maar zijn tijdelijk niet opgewassen tegen hun taak.

 

Gentian

Twijfel is wat bij een negatieve Gentian op de voorgrond staat. Het Gentian-type twijfelt natuurlijk ook aan de werkzaamheid van de Bachbloesems, zelfs al ziet hij dat ze wel degelijk werkzaam zijn.


Gorse

Bij Gorse zien we hopeloosheid optreden. Volgens Dr. Bach is het pessimistisch en de wanhoop hier diep geworteld.

 

 

Heather

De negatieve Heather eigenschap is egocentrisch. Bij praatzieke personen die altijd in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Iedere zin beginnen ze met: "ik..".

Holly

Holly staat, in negatieve zin, voor Jaloezie. Deze mensen ergeren zich snel en zijn vaak jaloers. Het zijn mensen die bang zijn voor liefde en genegenheid.

 


Honeysuckle

Honeysuckle leeft In het verleden. Honeysuckle is het middel tegen nostalgie en heimwee. Bij Honeysuckle "vlucht men in het verleden" en verwacht van het heden en de toekomst niets positiefs meer. 

Hornbeam

Een negatieve Hornbeam kenmerk is vermoeidheid. De Hornbeam wordt ook wel de "maandagmorgen-bloesem" genoemd omdat deze mensen hun dagtaak overzien en daar bij voorbaat al moe van worden.

Impatiens

Een negatieve Impatiens gemoedstoestand gaat gepaard met ongeduldigheid. Bij nerveuze slapeloosheid en hyperactiviteit. Bij innerlijke gespannen en prikkel-bare personen.


Larch

Bij Larch denken we aan geen zelfvertrouwen hebben. Een negatieve Larch verwacht al op voorhand te falen, ze weten dat het toch verkeerd gaat aflopen. En natuurlijk gaat dan alles ook mis: de "self fullfilling prophecy".

Mimulus

Mimulus is voor angst met bekende oorzaak. Mensen van het Mimulus-type zijn over het algemeen zeer gevoelig en dikwijls ook fijn van lichaamsbouw. Ze gaan ook snel uit evenwicht wanneer er hen iets angstig te wachten staat.

Mustard

Volgens Dr. Bach is Mustard aangewezen bij moedeloosheid van onbekende oor-sprong en als basisbehandeling bij zwaarmoedigheid en pessimisme.


Oak

Een negatieve Oak blijft hard vechten, maar geeft niet op. Kracht en uithoudingsvermogen horen bij dit type. Maar uiteindelijk plegen ze roofbouw op zichzelf. Geef nooit Olive aan een negatief Oak-type.

Olive

Dr. Bach raadde Olive aan voor mensen die mentaal en fysiek uitgeput zijn. Olive is aangewezen bij een uitputtingsgevoel na langdurige overbelasting.

Pine

Bij Pine staan schuldgevoelens voorop. Deze mensen vinden dat ze het nooit goed genoeg doen, ze mogen er eigenlijk niet zijn van zichzelf. Ze hebben het gevoel dat ze anderen maar tot last zijn.


Red Chestnut

Een negatieve Red Chestnut heeft angst voor anderen. Een typisch voorbeeld van Red Chestnut is de moeder die constant in zorgen en angst voor haar kinderen leeft.

Rock Rose

Volgens Dr. Bach is Rock Rose de essence voor acute situaties. Hierbij staat paniek en verschrikking voorop. Wanneer men niet meer spontaan kan reageren op ongunstige situaties, maar in de plaats hiervan overgevoelig en ongecoördineerd, dan kan hieruit het Rock Rose-syndroom ontstaan.

Rock Water

Een Rock Water gemoedstoestand wil een voorbeeld zijn. Personen met deze gemoedstoestand ontzeggen zich veel en genieten weinig van het leven. Rock Water is het levenselixir onder de Bachbloesems.


Scleranthus

Bij Scleranthus zien we besluiteloosheid als kenmerk. Het zijn de "Jantje lacht, Jantje huilt"-typen, bij wie veel waardevolle tijd verloren gaat omdat zij niet tot een keuze kunnen komen. 

Star of Bethlehem

Bij iedere shock of traumatische ervaring gaf Dr. Bach Star of Bethlehem. Deze bloesem gaat helpen om uw verdriet te verwerken en een plaats te geven.  

Sweet Chestnut

Volgens Dr. Edward Bach is Sweet Chestnut aangewezen voor mensen met verdriet en smart. Deze mensen zitten muur-vast in hun problemen, maar ze blijven toch volharden in het zoeken naar oplossingen.


Vervain

Vervain is van toepassing bij over-enthousiasme en idee-fix. Vervain-mensen lijden dikwijls aan innerlijke spanning. Ze kunnen ook niet tegen onrechtvaardigheid.

Vine

Een negatieve Vine gemoedstoestand staat gelijk aan dominant gedrag, bazig en heel overheersend zijn. Deze mensen gedragen zich soms zelfs als echte tirannen. 

Walnut

Walnut is de essence voor beïnvloedbaar zijn in veranderende situaties. Als basis-behandeling bij persoonlijkheidszwakte en tekort aan zelfzekerheid. Ook is Walnut aangewezen bij iedere verandering in leefsituatie.


Water Violet

Een persoon van het Water Violet-type wil graag alleen zijn. Als basisbehandeling bij introverte types die last hebben van contactproblemen en bindingsangst. Ook bij terughoudendheid en geslotenheid.

White Chestnut

Bij een negatieve White Chestnut gemoedstoestand zien we ongewenste gedachten telkens terugkeren. De gedachten blijven in een kringetje ronddraaien en veroorzaken piekeren en een mentale kwelling.

Wild Oat

Wild Oat gaf Dr. Bach aan mensen die onzeker zijn over wat ze moeten doen. Wild Oat is het middel voor klaarheid en inzicht. Het is ook een van de "zoekertjes-bloesems". 


Wild rose

Wild Rose raadde Edward Bach aan bij een apathisch gedrag. Bij Wild Rose zien we een beeld van berusting en innerlijke overgave. Wild Rose is het middel voor ondernemingszin en levenslust.

Willow

Mensen in een negatieve Willow gemoedstoestand koesteren wrok en willen geen verantwoording dragen. Ze zoeken steeds de schuld bij anderen.

Rescue Remedy

Er is een bijzondere essence: De "Eerste Hulp" remedie. Deze essence is een combinatie van 5 bloesems, namelijk: Clematis, Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose en Star of Bethlehem. Dr. Edward Bach raadde deze essence aan voor acute en stress situaties, in noodgevallen, bij ongelukken en shock. Het verlicht angst en herstelt vertrouwen en kalmte. Het is aangewezen deze bloesem altijd bij de hand te hebben.