Tibet massage

Zuiverend, harmoniserend en dynamiserend. Een Tibet massage is een massage waarbij kleine Himalaya steentjes en Himalaya zout met essentiële oliën worden toegepast. De massage is erop gericht om het lichaam weer in balans te brengen en te ontgiften. De massage heeft een revitaliserende werking en maakt de huid glad. Het doel is om je weer in balans te brengen en blokkades op te heffen. Bij de Tibet massage wordt het lichaam gezien als een geheel. Dit houdt in dat er naar je wordt gekeken vanuit een holistisch punt. Hierbij word je gezien als een geheel. Lichaam, geest en de omgeving komen dan samen. Het geheim van de werking van de Tibet massage zit eigenlijk opgesloten in de kleine bundeltjes met ingrediënten en oliën. Door de warmte en de massagetechnieken zorgen deze voor ontgifting, ontspanning, nieuwe energie en een totale balans.

 

Wanneer een Tibet massage

De Tibet massage zorgt voor een gladdere huid en lichaam, reiniging van het lichaam en nieuwe energie. Hierdoor is deze massage zeer geschikt voor mensen die toe zijn aan wat ontspanning en rust. Door de massage kom je weer helemaal in evenwicht. Dit komt, omdat deze massage op diverse kanalen en organen in het lichaam doorwerkt. Naast het feit dat je huid er gladder van wordt en je je lichaam reinigt, zorgt deze massage ook voor een stimulatie van het bloed- en lymfestelsel, een bevordering van de transpiratie en een balans in de hormoonhuishouding. Daarnaast maakt de massage vastzittende blokkades los en brengt het je in een toestand van algehele ontspanning. Hierdoor zal de energie weer beter door je lichaam stromen.

 

Tibet massage

Tibetaanse stempels zijn katoenen bundeltjes gevuld met Hima-laya zout en Himalaya steentjes. De bundeltjes worden opge-warmd om dieper op de spieren te kunnen inwerken. Door middel van klopbewegingen worden de meridianen opengezet. Het zout heeft een ontgiftende werking. Het lichaam wordt benaderd als één geheel en er wordt naar het hart toe gemasseerd. Uitgestrek-te handgrepen met vloeiende rotaties en drukbewegingen geba-seerd op het spirituele symbool van oneindigheid ∞

 

75 MIN | € 70,00


Tibet Treatment

Het Tibet Treatment is een unieke massage van lichaam, geest en ziel. Deze behandeling bestaat uit de Tibet massage met aan-sluitend een stimulatie van de geest met de trillingen en zacht zingende gongs van klankschalen.

 

90 MIN | € 80,00