Trance healing

Trance Healing

Deze vorm van healing wordt gegeven in een z.g. trance staat, ofwel een verhoogde staat van bewustzijn. Hierbij laat ik mij leiden door mijn geleidde- en healinggidsen. Ze sturen en werken via mij op energetisch niveau. Hierdoor kunnen de spirituele gidsen werken via mijn aura, lichaam en geest, wat het tot één van de krachtigste healings maakt. En soms mag ik ook bood-schappen doorgeven.

 

De healing kan op één of meerdere niveaus plaatsvinden: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en op zielsniveau. De gidsen bepalen op welk niveau je werkelijk healing nodig hebt.

 

 60 MIN | € 85,00