Reiki boeken


De Mooiste Reiki-technieken

Reiki stroomt natuurlijk, altijd, ook zonder onze hulp of toedoen.

 

Met behulp van de juiste aanwijzingen stroomt het echter wel gerichter. Daarbij helpen natuurlijk speciale technieken. De mooiste Reiki-technieken zijn zeer behulpzaam om direct en effectief met Reiki te kunnen werken. De in dit boek beschreven technieken zijn zeer actueel en voor een groot deel voor het eerst openbaar gemaakt.

 

De wereldwijd bekende en erkende Reiki-meesters Walter Lübeck en Frank Arjava Petter introduceren westerse Reiki-technieken en bieden iedereen die zich met Reiki bezighoudt waardevol gereedschap om Reiki gericht en effectief voor heling en bescherming toe te passen. In dit boek worden technieken voor de eerste, de tweede en de derde graad besproken. Bij de eerste graad ontwaken we en nemen wij verantwoording voor onszelf en onze daden; hier staan het lichaam en de Reiki-zelfbehandeling op de eerste plaats. De tweede graad leert de technieken van genezing op afstand; karma- en affirmatiewerk wijzen ons de juiste richting. Bij de derde graad, de 'Meester-graad', gaat het om het ervaren van onszelf als deel van het 'Grote Al' en het ontplooien van ons kosmisch bewustzijn.

 

Het is ons doel om met dit boek werkzame, in het dagelijks leven nuttige en veelzijdig toepasbare Reiki-technieken te introduceren en zowel de theorie als de praktijk ervan duidelijk zichtbaar te maken. Hierdoor kan iedereen zelf de gewenste of meest geschikte techniek bepalen of zich tot innerlijke ontwikkeling laten inspireren en tegelijkertijd veel wetenswaardigheden over energiewerk met Reiki en spirituele heling in het algemeen tot zich nemen'.

 

Auteur: Walter Lübeck

Formaat: 17 x 24 cm

Uitvoering: Paperback

Pagina's: 224

ISBN: 9789063785741

De Mooiste Reiki-technieken

€ 19,50

  • 0,45 kg
  • Beschikbaar
  • Levertijd: 7-14 dagen1

Reiki, de weg van het Hart

Liefde, persoonlijke groei en gezondheid harmonisch beleven

 

Reiki behoort tot de geliefdste methoden van genezen, ontspannen en zelfverwerkelijking. Reiki bestaat uit een drie-graden-systeem waarin de kennis en kracht doorgegeven worden die nodig zijn om de gewenste geestelijke en lichamelijke transformatie tot stand te brengen.Reiki - De Weg van het Hart is het eerste boek dat de veranderingen per graad gedetailleerd beschrijft en uitlegt hoe in de loop van de derde graad de leerling zelf tot Reiki-meester uitgroeit, waarna hij of zij op zijn beurt de verworven inzichten en gaven voor anderen kan gebruiken en doorgeven. De Reiki-inwijdingen scheppen voorwaarden om de noodzakelijke en onvermijdelijke zelfwerkzaamheid met waardevol gereedschap te verrichten en bieden bovendien een uitstekende energetische bescherming.

Reiki - De Weg van het Hart beschrijft de inwijdingsweg door de drie Reiki-graden, toont welke ervaringen we kunnen verwachten en hoe ons leven kan veranderen door het contact met de Reiki-energie. Reiki - De Weg van het Hart biedt dan ook een uiterst effectieve methode om liefde, persoonlijke groei en gezondheid harmonisch te beleven.

 

Walter Lübeck geeft een compleet overzicht, controlelijsten en oefenprogramma's voor de verschillende Reiki-graden met al hun bijzonderheden. Hij laat zien hoe de Reiki-energie in alle levensfasen succesvol kan worden toegepast.

Reiki - De Weg van het Hart is een boek voor iedereen die zich de vele spirituele ontwikkelingsmogelijkheden die Reiki biedt eigen wil maken.

 

Auteur: Walter Lübeck

Formaat: 17 x 24 cm

Uitvoering: Paperback

Pagina's: 200

ISBN: 9789063782405

 

Reiki, de weg van het Hart

€ 19,50

  • 0,45 kg
  • Beschikbaar
  • Levertijd: 7-14 dagen1

Het Grote Reiki Handboek

Reiki herstelt het oorspronkelijke evenwicht tussen psychische en lichamelijke functies

 

Het waardevolste van de ?Kosmische Levenskracht? Reiki is dat het ons in staat stelt door middel van de uitstraling van Reiki-energie ons innerlijke zelf en ons uiterlijk gedrag in harmonie met elkaar te brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer mensen zich van Reiki-inwijdingen en het Reikigenezingsproces bedienen om het oorspronkelijke evenwicht tussen hun psychische en lichamelijke functies te herstellen. Het Grote Reiki Handboek behandelt niet alleen de toepassing en werking van Reiki-energie uitvoerig, maar verleent tegelijkertijd een extra dimensie aan het Reiki-ervaringsproces door in te gaan op de subtiele veranderingen in ons zielenleven wanneer wij bezig zijn met de ?Reikiposities? en het openbloeien ervaren van het volmaakte stelsel van fijnstoffelijke energieën, dat elk innerlijk leven onderling verbindt.

 

Reiki-meester Walter Lübeck combineert de ?Kosmische Levenskracht? met extracten van planten, homeopathische medicijnen, kristallen en geuren enz. Het blijkt dat het samenwerken van Reiki-energie met bekende genezende stoffen het therapeutische effect aanzienlijk kan verbeteren en versnellen. Door deze combinatie is Het Grote Reiki Handboek zowel voor leken als therapeuten een van ervaring en wijsheid getuigende handleiding om gewetensvol met Reiki om te gaan en mee te beleven dat Reiki een onschatbare aanvulling is op de ?zachte geneeskunst?.

 

Auteur: Walter Lübeck

Formaat: 17 x 24 cm

Uitvoering: Paperback

Pagina's: 224

ISBN: 9789063782276

 

Het Grote Reiki Handboek

€ 19,50

  • 0,45 kg
  • Beschikbaar
  • Levertijd: 7-14 dagen1