Chrystal Insigt

Crystal Insights is een methodiek om met kristallen (edelstenen) inzicht te krijgen in levenssituaties, familiepatronen, blokkades trauma's etc. Het maakt je situatie in het leven visueel, tastbaar. Het geeft je inzicht in waar je staat ten opzichte van familie, gezin vrienden, werk, hobby's en verplichtingen. Ook de onderlinge relaties worden helder; hoe sta jij ten opzichte van diverse relaties en vice versa. Jouw levensles kan herkend worden.


Medium Consult

Dierbaren die overleden zijn, zijn doorgaans nog dichtbij en willen ons graag helpen en steunen. De band van liefde blijft altijd bestaan en overwint de dood. Deze contacten met dierbaren zijn niet alleen ontroerend, maar zij geven daarnaast altijd een boodschap of advies door. Het herkennen van deze andere werkelijkheid is voor iedereen een bijzondere belevenis en geeft een dieper inzicht in de betekenis van het leven. 


Medium & Trance Healing

Wat kan je verwachten van een medium trance healing consult?

Je kunt energieën en/of dierbaren en gidsen voelen of anderzins waarnemen. Het is een individuele ervaring, omdat iedereen anders observeert en waarneemt, je kan warmte of koude voelen, beelden krijgen, maar je ook bewust worden van energieën, dierbaren of gidsen.Tarot

De Tarot is een oud Westers occult, psychologisch en filosofisch

systeem, bestaande uit 78 kaarten, die over de Grote en Kleine Arcana verdeeld zijn. Een Tarot legging kan behulpzaam zijn bij het verduidelijken van achtergronden, het nemen van beslissing-en en het maken van keuzen, betreffende zowel de mens als de situatie. Kansen en oplossingen worden zichtbaar gemaakt, het is aan u er wat mee te doen.

De Tarot zal u niet zeggen wat u moet doen, maar dient als het ware als een lichtje in de duisternis.